Calitatea managementului școlar

Grădiniţa furnizează părinţilor siguranţa că preşcolarii trăiesc într-un cadru sigur, învaţă să coopereze liber cu alţii, sunt pregătiţi să participe la schimbarea de ansamblu a societăţii.

Prin încheierea de parteneriate educaționale, grădiniţa urmăreşte  consolidarea relaţiilor cu factorii implicaţi în procesul educaţiei copiilor (poliţia, biserica, agenţii economici, comunitatea locală ) –  întâlniri, dezbateri – rezolvarea unor probleme legate de instruirea şi educarea preşcolarilor, prin implicare directă în context adecvat pentru realizarea obiectivelor curriculare și extracurriculare.

Realizarea activităţilor propuse în cadrul proiectelor educative cu  instituţii şcolare partenere  şi fundaţii, organizaţii, cum ar fi – ONG-ul ,,Copacul de Hârtie”, Muzeul Olteniei-Casa Băniei, Agenţia de Protecţie a Mediului Înconjurător ,  Teatrul ,,Colibri’’, Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, Biblioteca Judeţeană ,,Alexandru şi Aristia Aman”, Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România, contribuie la formarea personalităţii copiilor precum şi la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

Prin intermediul proiectelor desfăşurate de către cadrele didactice din  grădiniţă, cu implicarea părinţilor şi a celorlalţi parteneri, având ca beneficiari direcţi – copiii,   ei sunt iniţiaţi în studiul mediului înconjurător, se  dezvolta comportamente culturale, ecologice şi durabile, copiii  învaţa să socializeze şi să nu facă discriminări.

Fiind singura grădiniţă cu program prelungit din cartier „uşile sunt deschise”  pentru toţi copiii care solicită înscrierea, indiferent de etnie sau religie, în limita locurilor disponibile.

Orice copil sau adult trebuie să fie deschis pentru colaborare în vederea dezvoltării propriei personalităţi şi a celor cu care desfaşoară activităţi în grup.

Exersarea unor abilităţi de comunicare la vârsta preşcolară contribuie la dezvoltarea capacitaţii de socializare şi integrare socio-afectivă în colectivitate. 

Preşcolarii din Grădiniţa „Elena Farago”, dobândesc noțiuni specifice vârstei, despre trecutul istoric, datini, obiceiuri şi tradiţii populare, cât şi despre frumuseţile şi bogăţiile ţării noastre în cadrul activităţilor desfășurate în context formal, informal și nonformal.

Formarea deprinderilor igienico-sanitare, de muncă, rutiere, P.S.I., codul bunelor maniere, care să-i ajute să trăiască decent, civilizat în societate, reprezintă una din țintele strategice ale educației preșcolare.Preşcolarii sunt într-o continuă competiţie prin participare la acţiuni, activităţi şi concursuri organizate atât la nivelul grădiniţei, dar şi la nivel local, judeţean şi naţional, pregătindu-i astfel pentru viaţa şcolară şi chiar viaţa socială a viitorului ,, cetățean responsabil”.

Urmărind  dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi implicarea părinţilor pentru asigurarea calitatății serviciilor educaţionale oferite de unitate, precum și a tuturor factorilor educaționali, în vederea formării capacităţilor cognitive şi a abilităţilor profesionale, asimilarea şi practicarea consecventă a valorilor civice, morale şi estetice, consilierea copiilor şi a familiilor acestora în situaţii de criză, se va contribui la dezvoltarea personalităţii copiilor.

De asemenea, grădiniţa noastră îşi propune să depisteze, să dezvolte şi să evidenţieze inteligenţele multiple ale preşcolarilor, în vederea asigurării cadrului necesar pentru dezvoltarea fiecăruia.

 De educaţia, dezvoltarea şi formarea celor 240 de preşcolari cuprinşi în grădiniţă,  în anul şcolar 2017-2018, se preocupă zilnic, cu devotament, profesionalism şi afecţiune cele  19de cadre didactice – educatoare, profesori pentru învăţămîntul preşcolar, consilierul şcolar şi profesorul logoped, conform orarului.

Alături de colectivul de cadre didactice îşi desfăşoară activitatea administratorul financiar şi administratorul de patrimoniu, medicul şcolar al unităţii, două asistente medicale.

O unitate de învăţământ trebuie să fie un model pentru comunitatea locală, o emblemă a societăţii, de aceea fiecare angajat al grădiniţei îşi îndeplinește cu responsabilitate sarcinile şi este implicat afectiv în acţiunile pe care le promovează, creând un climat de siguranţă fizică în care copiii să-şi desfăşoare activitatea, încurajându-se originalitatea, creativitatea, gândirea liberă, dezvoltarea fiecăruia.

 Relaţiile cu comunitatea locală sunt de colaborare, astfel încât aceasta este atrasă în sprijinirea unităţii de învăţământ prin acţiuni de întreţinere şi reparaţii, prin dezvoltarea şi modernizarea bazei didactico-materială a grădiniţei.

Părinţii copiilor sunt permanent conştientizaţi de faptul că sunt parteneri educaţionali directi în cadrul aceluiaşi proces, sprijinind cadrele didactice în activitatea de cuprindere în grădiniță a tuturor copiilor de vârstă preşcolară din circumscripția școlară şi de îmbunătăţire a frecvenţei, sprijinind conducerea grădiniţei în activitatea de consiliere, implicându-se în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare:educaţie religioasă,educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate, educaţie rutieră, limba engleză, gimnastică, serbări, spectacole pentru copii, teatru de păpuşi, plimbări, vizite, drumeţii.

  • Mail: relatiielenaf.craiova@yahoo.com
  • Tel/fax: 0251/510541
  • Str. Revoluție
  • Nr. 15