Misiunea instituției școlare

“Este ușor să înveți a merge. Important este să înveți încotro te îndrepți. Știm că nu toți copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reușite și împliniri, căci tu ne reprezinți”.

Asigurarea unui act educational de performanta, care sa contribuie la formarea unei personalitati autonome si creative, la formarea unor copii sanatosi, creativi, eficienti, activi, cooperanti, care sa se adapteze usor la regimul muncii scolare si la integrarea intr-o societate in schimbare.

Oferirea de sanse egale de pregatire pentru integrarea cu succes in clasa pregătitoare și în clasa I a tuturor copiilor valorificand  potentialul fizic si psihic al fiecaruia, tinand seama de ritmul propriu de dezvoltare al copilului, de nevoile sale afective si de activitatea sa fundamentala-jocul.

Educarea copiilor in spiritul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, ale demnitatii umane si tolerantei, al schimbului liber de opinii in vederea formarii viitorilor cetateni europeni.

Asigurarea parintilor ca educatia copiilor lor se face intr-un mediu sigur, intr-o formare personala permanenta.

Organizaţia noastră îşi propune abordarea calităţii ca principală condiţie a competitivităţii pentru a sprijini dezvoltarea normală şi deplină a copilului, valorificând potenţialul fizic si psihic ţinând seama de propriul ritm de dezvoltare, formarea unor calităţi europene ce au la bază atitudini şi comportamente democratice.

 ØSă dezvolte interesul pentru calitatea serviciilor educaţionale oferite, pentru formarea capacităţilor cognitive şi a abilităţilor profesionale, asimilarea şi practicarea consecventă a valorilor civice, morale şi estetice, încât să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor;

ØOptimizarea actului educaţional prin a ajuta preşcolarii în dezvoltarea lor liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii, pentru cultivarea sociabilităţii şi integrarea socio-afectivă în colectivitate şi, nu în ultimul rând, integrarea cu succes în clasa pregătitoare.

  • Realizarea unui invatamant formativ cu accent pe dezvoltarea mobilitatii, flexibilitatii, pe stimularea creativitatii si spiritului de investigatie al copiilor, ridicarea standardului de pregatire la nivelul cerintelor scolare

 Grădiniţa cu P.P.  „Elena Farago”,  Craiova face totul pentru optimizarea actului educaţional, fiecare membru străduindu-se  să ajute cât mai mult preşcolarii în dezvoltarea lor liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii, pentru cultivarea sociabilităţii şi integrarea socio-afectivă în colectivitate, şi nu în ultimul rând, integrarea cu succes în clasa I.

Fiind singura grădiniţă cu program prelungit din cartier „uşile sunt deschise”  pentru toţi copiii care solicită înscrierea, indiferent de etnie sau religie, în limita locurilor disponibile.

Orice copil sau adult trebuie să fie deschis pentru colaborare în vederea dezvoltării propriei personalităţi şi a celor cu care desfaşoară activităţi în grup.

Exersarea unor abilităţi de comunicare la vârsta preşcolară contribuie la dezvoltarea capacitaţii de socializare şi integrare socio-afectivă în colectivitate.        

Preşcolarii din Grădiniţa „Elena Farago”,  Craiova, vor învăţa atât despre trecutul istoric, datini, obiceiuri şi tradiţii populare, cât şi despre frumuseţile şi bogăţiile ţării noastre în cadrul activităţilor opţionale.

Formarea deprinderilor igienico-sanitare, de muncă, rutiere, PSI, codul bunelor maniere, care să-i ajute să trăiască decent, civilizat în societate.                                          

  Preşcolarii sunt într-o continuă competiţie prin participare la acţiuni, activităţi şi concursuri organizate atât la nivelul grădiniţei, dar şi la nivel local, judeţean şi naţional, pregătindu-i astfel pentru viaţa şcolară şi chiar viaţa socială a adultului.

Urmărind  dezvoltarea interesului cadrelor didactice şi al părinţilor pentru calitatea serviciilor educaţionale oferite de unitate, pentru formarea capacităţilor cognitive şi a abilităţilor profesionale, asimilarea şi practicarea consecventă a valorilor civice, morale şi estetice, consilierea copiilor şi a familiilor acestora în situaţii de criză, se va contribui la dezvoltarea personalităţii copiilor.

De asemenea, grădiniţa noastră îşi propune să depisteze, să dezvolte şi să evidenţieze inteligenţele multiple ale preşcolarilor.

Sloganul  „FIECARE COPIL ESTE IMPORTANT PENTRU NOI” defineşte MISIUNEA şi calitatea activităţii  şi perseverenţa  întregului personal din grădiniţă.

  • Mail: relatiielenaf.craiova@yahoo.com
  • Tel/fax: 0251/510541
  • Str. Revoluție
  • Nr. 15