Resurse

Grădiniţa cu Program Prelungit  “Elena Farago”  îşi desfăşoară activitatea intr-un local care corespunde cerinţelor învăţământului preșcolar,   și dispune de o bază didactică care se păstrează în bune condiţii şi care se utilizează pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

Unitatea şcolară este racordată la reţeaua de apă a oraşului, existând filtre de apă pentru bucătărie și pentru consumul preșcolarilor distribuite la nivelul parterului si etajului, de la care se alimentează dozatoarele existente la toate cele 9 grupe de preșcolari.

Grădiniţa dispune de spaţii de învăţământ, (9 grupe cu program prelungit), care sunt amenajate conform particularităţilor de vârstă:

 • 7 grupuri sanitare;
 • o sala de joc/multifunctională;
 • o sală de ședinte multifunctională- cabinet metodic/ biblioteca;
 • un cabinet pentru consiliere psihopedagogică și logopedie;
 • o bucatarie;
 • 3 magazii de alimente;
 • 1 magazie pentru materiale de curătenie; 
 • un vestiar pentru personalul administrativ;
 • un cabinet medical;
 • un izolator medical;
 • o spălatorie;
 • un spatiu pentru călcat;
 • 2 oficii pentru lenjeria curată;  
 • un birou administrativ;
 • un birou contabilitae;
 • un birou director.

Spaţiile sunt dotate cu:  vitrine, mese, scaune ergonomice, paturi, vestiare, faianţa, gresie, covoare si mobilier adecvat.

Toate grupele sunt conectate la INTERNET, şi au cel puţin un calculator şi o imprimantă multifuncţională, care necesită îmbunătătiri cu echipamente si componente, pentru a deveni performante.

Dispunem de curte împrejmuită care necesită îmbunătăţiri conform planului de amenajare şi organizare a curţii de joc, în scopul creării spaţiului optim de desfăşurare a activităţilor de tip out-door cât si pentru relaxare și recreere.

În fiecare sală de clasă sunt amenajate zone de interes: artă, ştiinţă, bibliotecă, joc de rol, constructii în cadrul cărora se desfăsoară jocurile şi activităţile alese, sprijinind socializarea copiilor, iniţierea în cunoaşterea diferitelor componente ale lumii fizice, ale mediului social şi cultural, a primilor paşi în limbajul matematic şi mirajul cărţii şi limbajului scris.

Centrul de resurse dotat cu mobilier modern, adecvat cerinţelor de expunere şi promovare a noutăţilor de specialitate reprezintă locul unde se promovează politica educaţională care vizează implementarea unei strategii de dezvoltare a resurselor umane pentru o schimbare reală a modului de gândire în actul educaţional, înţelegerea, adoptarea şi aplicarea elementelor de noutate ale programei, a strategiei didactice moderne.

Dispunem de punct de informare şi documentare, minibibliotecă, pliante în scopul implementării unei noi strategii de dezvoltare a resurselor umane pentru a furniza educaţie părinţilor.

Sala multifunctională pentru preșcolari-de sport/spectacol, necesită dotarea cu aparate de joc, de cătărat, spaliere, bănci de gimnastica, specifice vârstei preșcolare, care sa asigure un climat optim pentru formarea și dezvoltarea preșcolarilor, cât și amenajarea unei scene și achizitionarea unui sistem de sonorizare performant.

Sălile de grupă au o dublă funcționalitate: de desfășurare a programului instructiv-educativ si de odihnă pentru copii, dupa masa de prânz. Acestea sunt dotate cu paturi corespunzatoare, cu saltele si lenjerie adecvată pentru 25 de preşcolari/grupă. Împreună cu părinţii, cadrele didactice au reuşit să amenajeze centrele de interes din sala de grupă ,constituind miniateliere de activitate pentru copii –  centrul tematic amenajat corespunzător, colecţii cu material din natură, pentru sectorul ştiinţă şi artă,  seturi pentru jocul de creaţie şi construcţie, materiale didactice adecvate pentru fiecare zonă , respectînd particularităţile de vârstă.

Dispunem de punct de informare şi documentare, minibibliotecă, pliante în scopul implementării unei noi strategii de dezvoltare a resurselor umane pentru a furniza educaţie părinţilor.

Sala multifunctională pentru preșcolari-de sport/spectacol, necesită dotarea cu aparate de joc, de cătărat, spaliere, bănci de gimnastica, specifice vârstei preșcolare, care sa asigure un climat optim pentru formarea și dezvoltarea preșcolarilor, cât și amenajarea unei scene și achizitionarea unui sistem de sonorizare performant.

 • Mail: relatiielenaf.craiova@yahoo.com
 • Tel/fax: 0251/510541
 • Str. Revoluție
 • Nr. 15